АДАЙ, ҚОСТАНАЙ ЖЫЛҚЫ ТҰҚЫМДАРЫ ҚАЗАҚСТАНДЫ ЕМЕС, ӘЛЕМДІ МОЙЫНДАТАТЫН КЕЗ КЕЛДІ